Hvad er Vinterens Hjerte? Målet med www.winterheart.dk. Fonde og sponsorer. Kunstneren og andre involverede.

Velkommen til 'Vinterens Hjerte'

Dette er en foreløbig IT-præsentation af det globale Land Art projekt 'Vinterens Hjerte', som samtidig er under opbygning som et interaktivt kunstværk i cyberspace. Værkets ide er skabt af billedkunstner Jørn Rønnau i 1998. Udviklingen og realiseringen vil foregå som en proces i de kommende år. Herunder ogå udviklingen af denne side.

Første del af 'Vinterens Hjerte' - bestående af det første plantede taksthjerte, samt granitsøjlen med Vinterens Hjerte's design - blev indviet af miljøminister Svend Auken i sommeren 2000.


Kort beskrivelse af 'Vinterens Hjerte'
'Vinterens Hjerte' er et processuelt, interaktivt kunstværk:
1. Et Land Art kunstværk, hvis fysiske centrum befinder sig i True Skov ved Århus. Kunstværket består af en række linier, som breder sig ud over hele kloden.
2. Tanken er, at der - i et globalt samarbejde - plantes træer på disse linier af de mennesker over hele verden, som berøres af linierne.
3. En interaktiv hjemmeside på Internettet skal beskrive projektet samt vise, hvor linierne forløber - og dokumentere de medskabende aktiviteter. Siden vil også være forum for dialog og debat.

BILLEDER
True Skov før beplantning.
True Skov anno 2000

Granitstenen i True Skov
Hjertemønster hugget i granit

Fra indvielsen af Vinterens Hjerte
Fra indvielsen

Fra indvielsen af Vinterens Hjerte
Fra indvielsen
KONTAKT
info@winterheart.dk